KONTAKT

- Enhver virksomhet bør ha en plan for å forebygge trakassering og mobbing. 

Varighet: 45 minutter

Kurset gir en innføring i  forskningsbaserte strategier for å forebygge trakassering og mobbing på arbeidsplassen - og presenterer en plan for å implementere metodene i arbeidshverdagen. Utviklet for alle ansattgrupper. 

Arbeidsliv 

Lær strategier for konflikthåndtering på arbeidsplassen - der du får verktøyene og strategiene for møte med konflikter i norsk arbeidsliv. Fordyp deg nærmere i konflikthåndtering og voldsforebyggelse for ansatte som møter vold og trusler som del av sitt arbeid. Alle virksomheter trenger innsikt i varsling - samt håndtering av trakassering og mobbing. Ønsker du tilbud på pakke med flere kurs? 

Tilbakemelding innen 24 timer