Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt spesialkurs for alle som arbeider med barn og unge

Forebygging av vold og trusler for ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren (90 min)

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. Dette kurset lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Kurset er praktisk rettet.

Du vil også få presentert metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Som deltaker vil du et nytt perspektiv på hvordan du sammen med dine kollegaer kan oppnå økt trygghet gjennom å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i skoler og utdanningsinstitusjoner.

Ole Andre Bråten og Anette Falkum er noen av Nordens fremste eksperter innen forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen. De har holdt kurs, utviklet og ledet øvelse og treningsprogram for alle deler av oppvekst- og utdanningssektoren, fra grunnskole, videregående skole, høgskoler og universitet til barnehager, barnevern og PPT-tjenesten. De har også utviklet en rekke kurs for fagforeninger i sektoren, barnehagestyrere og skoleledere. 

Dette digitale kurset er utviklet spesielt for ansatte i skole og barnehage. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Økt sikkerhetsfokus – mange arbeidssituasjoner med høyt konfliktnivå
 • Vold og trusler som psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
 •  Hvordan øke sikkerhet og ivareta samhandlingen?
 • Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering
 • Aktiv lytting – samspillet mellom verbal og nonverbal kommunikasjon
 • Faktorer som påvirker samhandling med barn og unge
 • Evne og motivasjon til å oppfatte og vurdere et budskap
 • Relasjonskompetanse og handlingskompetanse
 • Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
 • Valg av strategier og metoder for å håndtere vold og trusselsituasjoner
 • Mestring av stress er nøkkelen til å håndtere konflikter
 • Hvordan kan kommunikasjon benyttes som verktøy for
  konflikthåndtering i møte med barn, unge og studenter?
 • Tre kommunikasjonsformer som kan skape positiv endring
 • Situasjoner med lavt konfliktnivå
 • Situasjoner med moderat risiko
 • Situasjoner med høyt konfliktnivå
 • Støtte til positiv oppvekst og utdanning – givende og krevende
 • Å møte motstand – veien videre
 • Når vi har møtt aggressiv og voldelig adferd – de alvorlige situasjonene
 • Når er det ønskelig med videre oppfølging?
 • Gode former for oppfølging
 • Defusing – umiddelbar støttesamtale
 • Psykologisk debriefing
 • Oppfølging av barn, ungdom og foresatte
 • Et godt oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing skaper trygghet
Praktisk informasjon: 
 • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
 • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området
 • Dette er et spesialkurs utviklet spesielt for ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren
 • Som introduksjon til kurset blir du introdusert for tre tema der du må ta stilling til konkrete caser

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 90 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Målgruppe: Ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren, samt ansatte innen HMS, HR, kvalitet og utvikling. Kurset er også aktuelt for andre som arbeider med barn og unge. 

Kursleder: Ole Andre Bråten

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Bråten har lang undervisningserfaring, bla fra Politihøgskolen der han i 5 år var faglærer og sensor innen tema som kommunikasjon og konflikthåndtering, politipsykologi, vitne- og avhørspsykologi og yrkesetetikk. Han har levert digital undervisning ved Handelshøgskolen BI, Oslo Met, NTNU, UiT Norges Arktiske Universitet mv.

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og konfliktforsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet sykepleier ved Edith Cowan University, Perth og Universitetet i Stavanger. Nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, sist som leder i spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus.

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre andre onlinekurs

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post