Tilbakemelding innen 48 timer

 

- Organisasjonspsykologisk bistand for næringsliv og offentlig sektor siden 2008

Ole Andre Bråten og Anette Falkum leverer organisasjonspsykologisk bistand for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. De leverer en rekke digitale kompetanseprogram. 

Vi er tilgjengelige for utvikling og implementering av organisasjon,- team og lederutviklingsprosesser. Vi bistår med strategisk rådgivning som en ekstern, uavhengig part innen en rekke områder. Gjennom onlne-kurs innen arbeidsmiljø, ledelse og psykologi gjør vi virksomhetskritisk kompetanse tilgjengelig for alle deres ansatte. 

Ole Andre Bråten

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi (M. Phil.) 

braten @ organisasjonspsykologisk.no

Ole André Bråten utvikler og leder utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser for større virksomheter og bedrifter. Bråten har ledet forskningsprosjekter internasjonalt og nasjonalt - og er forfatter av en rekke fagbøker med psykologiske perspektiv. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder.

Aktuelle publikasjoner

Aktuelle publikasjoner innen organisasjonspsykologi

Konflikthåndtering for justissektoren

Hvordan løse fastlåste konflikter - og ivareta den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt? 

Les mer

Konflikthåndtering i helse- og sosial

Vold og trusler oppleves av mange i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten.

Les mer

Konflikthåndtering for utdanningssektoren

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. 

Les mer

Anette Falkum

Strategisk rådgiver og lederstøtte

falkum @ organisasjonspsykologisk.no

Anette Falkum har siden 2010 fokusert på strategisk rådgivning innen HMS og HR. Hun kom da fra lederstilling i spesialisthelsetjenesten. De senere årene har hun forsket på strategier for konflikt- og krisehåndtering. 

Falkum har videre fokus på innovasjon og har nylig gjennomført Google sitt inkubatorprogram for kvinnelige grundere- og arbeider med en rekke utviklingsprosjekt.

Aktuelle publikasjoner

Ta kontakt

Vi svarer innen 48 timer