KONTAKT

 

 

 

 

 

Vi gjør psykologisk innsikt tilgjengelig for organisasjoner

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008.

Ta kontakt i dag
 

Ole Andre Bråten 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han startet egen praksis i 2008 og har siden levert organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø.

Som rådgiver har han bred erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Bråten føler seg like hjemme i styrerommet - som han gjør sammen med ansatte i første linje. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Partner og prosjektansvarlig 

Anette Falkum

Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, forsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet ved Edith Cowan University, Perth/Universitetet i Stavanger. Som forfatter av flere fagbøker innen konflikthåndtering har hun hatt særlig fokus på utvikling av kunnskapsbaserte strategier og modeller for å forebygge og håndtere konflikter i den profesjonelle hverdag.

En dimensjonerende faktor i forskningen er implementering av arbeidsmiljølovens skjerpede krav. Det er videre økt fokus på risikovurdering og beslutningstaking i første linje. Falkum har nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, herunder som leder i spesialisthelsetjenesten. Siden 2010 har hun drevet organisasjonsrådgivning og forskning.