MOTTA 100 % SKREDDERSYDD KOMPETANSEPROGRAM

 

- Engasjement for et trygt, bærekraftig arbeidsliv

Ole Andre Bråten og Anette Falkum har bistått hundrevis av virksomheter over hele landet med organisasjonsutvikling, omstilling og endringsprosesser siden 2008.

Bråten Organisasjon & Ledelse ble etablert samme år og har siden bistått næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. 

Nå har de tatt med erfaringene og utviklet digitale kurs i arbeidsmiljø, ledelse og psykologi - som deres digitale organisasjonsrådgiver. 

Engasjement: Bråten Organisasjon & Ledelse knytter sin praksis til utvikling av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og lederskap med basis i norsk arbeidsmiljølovgivnings intensjoner for et bærekraftig, inkluderende arbeidsliv.

Selskapet utvikler organisasjonspsykologisk metode og strategi for å tilføre praktiske verktøy for næringsliv og offentlig sektor. Her bidrar vi med psykologisk innsikt knyttet til tema som konflikthåndtering, krisehåndtering, kommunikasjon og forhandling - med ledelse av nasjonale og internasjonale prosjekter.

Bråten Organisasjon & Ledelse er en ledende leverandør av tjenester innen arbeidsmiljø, ledelse og psykologi. Vi har særlig fokus på å gjøre kunnskap tilgjengelig i hverdagen for norske arbeidstakere gjennom utvikling av digitale kurs, utviklings- og kompetanseprogram. Vårt samfunnsansvar vises i publikasjoner og forskning - eksempelvis i utgivelse av praktiske håndbøker for forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. 

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Partner og lederrådgiver

braten @ organisasjonspsykologisk.no

Ole André Bråten utvikler og leder utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser for større virksomheter og bedrifter.

Ledet forskningsprosjekter internasjonalt og nasjonalt -  bred undervisningserfaring - fra eksempelvis PHS, Handelshøgskolen BI, NTNU, Oslo Met, Norges Arktiske Universitetet mv. Mye benyttet foredragsholder innen arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonspsykologi. 

Aktuelle publikasjoner

Spesialist i helse, miljø og sikkerhet

Partner og strategisk rådgiver

falkum @ organisasjonspsykologisk.no

Anette Falkum har siden 2010 fokusert på strategisk rådgivning innen HMS og HR - der hun har særlig fokus på implementering av arbeidsmiljølovens krav innen psykososialt arbeidsmiljø, herunder forebygging av trakassering, trusler og vold i arbeidslivet. 

Falkum har videre fokus på innovasjon og utvikling av ny teknologi for et bærekraftig, tryggere samfunn. Hun har bla. gjennomført Google sitt inkubatorprogram - og arbeider med en rekke utviklingsprosjekt. 

Aktuelle publikasjoner