Tilbakemelding innen 48 timer

Teamarbeid er ikke noe som kommer av seg selv

Organisasjonspsykologi er et felt som handler om å forstå og forbedre arbeidsmiljøet i organisasjoner. Å utvikle ansatte til et effektivt team er en av de viktigste oppgavene deres virksomhet kan få bistand til, og det finnes flere teknikker og metoder som kan brukes for å oppnå dette målet. Et viktig fokusområde i 2023 er utvikling av psykologisk trygghet. 

Psykologisk trygghet er en viktig faktor når det gjelder å utvikle ansatte til et team ved hjelp av organisasjonspsykologisk kompetanse. Psykologisk trygghet handler om at ansatte føler seg trygge på å uttrykke seg, dele sine ideer og stille spørsmål uten å bli stilt i forlegenhet av andre i teamet eller organisasjonen.

For å oppnå psykologisk trygghet i en organisasjon, er det viktig å opprette en kultur som fremmer åpenhet og tillit. Dette kan gjøres ved å oppmuntre til åpen kommunikasjon, og ved å vise respekt og interesse for andres meninger og synspunkter. Ledere kan spille en viktig rolle i å etablere denne typen kultur, ved å være åpne for tilbakemeldinger og nye ideer, og ved å skape et arbeidsmiljø som oppmuntrer til samarbeid og deltakelse.

En annen måte å oppnå psykologisk trygghet på, er å etablere klare forventninger og retningslinjer for atferd i organisasjonen. Dette kan inkludere å definere hva som anses som akseptabel oppførsel når det kommer til samhandling. Det er viktig at disse forventningene blir kommunisert tydelig, og at ansatte føler seg trygge på at de vil bli beskyttet hvis de rapporterer brudd på disse retningslinjene. Dette er særlig tilfellet der ansatte opplever trakasserende adferd fra kolleger. 

Til slutt kan organisasjonen oppmuntre til psykologisk trygghet ved å tilby støtte og ressurser til ansatte som trenger det. Dette kan inkludere tilgang til coaching eller rådgivning, eller muligheter for mentorprogrammer. Ved å tilby denne typen støtte og ressurser, kan organisasjonen vise at de bryr seg om ansattes trivsel og at de er villige til å investere i deres utvikling og suksess.

Psykologisk trygghet en viktig faktor når det gjelder å utvikle ansatte til et effektivt team. Ved å opprette en kultur som fremmer åpenhet og tillit, etablere klare forventninger og retningslinjer, og tilby støtte og ressurser til ansatte, kan organisasjonen skape et positivt arbeidsmiljø som oppmuntrer til samarbeid, deltakelse og suksess. 

Det er ingen følelse som er så sterk som å være en del av et sterkt team.