TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Varsling og granskning

Klage- og varslingssaker er viktige mekanismer for å sikre at en organisasjon opererer på en rettferdig og etisk måte. Det gir ansatte og andre interessenter mulighet til å rapportere om mulige lovbrudd, uregelmessigheter eller uakseptable forhold som kan påvirke organisasjonen. Ved å vektlegge et organisasjonspsykologisk perspektiv kan vi kan hjelpe bedrifter med å håndtere og løse klage- og varslingssaker på en profesjonell måte.

Det første trinnet i å håndtere klage- og varslingssaker er å sørge for at det er et system på plass for å motta og behandle klager og varsler. Dette kan gjøres ved å ha en klage- og varslingsprosedyre, og ved å sørge for at det er tydelige retningslinjer for hvordan klager og varsler skal håndteres. Det er også viktig å sørge for at det er personer eller enheten som er ansvarlige for å motta og behandle klager og varsler.

Det neste trinnet er å sørge for at klager og varsler blir undersøkt på en grundig og profesjonell måte. Dette kan gjøres ved å sørge for at det er en person eller enheten ansvarlig for å undersøke klager og varsler, og at det er tydelige retningslinjer for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. Det er også viktig å sørge for at undersøkelsen gjennomføres på en objektiv og uavhengig måte.

Det tredje trinnet er å sørge for at det blir gitt en tilfredsstillende respons til den som har klaget eller varslet. Dette kan gjøres ved å sørge for at den som har klaget eller varslet får informasjon om hva som skjedde som en konsekvens av klagen eller varslet, og ved å sørge for at det blir gjort tiltak for å forhindre at lignende situasjoner skjer igjen. Våre rådgivere bistår med å utvikle og drifte effektive systemer for varslingsmottak - samt bistår med ledelse av og rådgivning i varsling og granskningsprosesser. 

Vi leverer system for mottak av varsling - og ivaretakelse av varslere. 

Ta kontakt

Få tilbakemelding innen 48 timer