TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

Sikkerhetskultur handler om mennesker

" Arbeidsgiver skal s√łrge for at arbeidstakerne og deres representanter gis n√łdvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold"

For √• bist√• i dette arbeidet har Ole Andre Br√•ten og Anette Falkum satt sammen et helhetlig kompetanseprogram¬†-¬†med digitalt¬†grunnkurs og nettbasert risikokartlegging¬†som omfatter de temaene arbeidstakere og deres ansatte ettersp√łr.

Funnene fra kartleggingen presenteres digitalt for virksomheten. For √• kunne drive jevnlig √łvelse og trening er det utviklet eget program for ressurspersoner - som ogs√• kan motta jevnlig veiledning fra Br√•ten og Falkum.¬†

Kompetanseprogram innen vold og trusler basert på arbeidspsykologisk kompetanse

Utviklet for deres virksomhet av Ole Andre Bråten og Anette Falkum

 • Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler p√• arbeidsplassen
 • Nettbasert risikokartlegging som dekker arbeidsmilj√łlovens krav
 • Eget program for ledere og ressurspersoner

Bli en del av samtalen om sikkerhet i arbeidslivet

Ole Andre Bråten i samtale med Anette Falkum

A: Digitalt grunnkurs for alle ansatte

6 moduler e-læring

 • Introduksjon
 • Risikovurdering, mental forberedelse og stressmestring
 • Generelle risikofaktorer for vold og trusler p√• arbeidsplassen
 • Hvilke situasjoner √łker risiko
 • Praktiske forebyggende tiltak
 • Etterreaksjoner, oppf√łlging og debriefing etter vold og trusler

Programmet består av videoleksjoner, refleksjonsoppgaver og kunnskapstester. 

Personlig kursbevis etter gjennomf√łrt kurs med 12 m√•neders varighet.¬†

B: Nettbasert risikokartlegging

Gjennomsnittlig svartid på 8 minutter

F√łlgende faktorer dekkes:¬†

- Arbeidets organisering og tilrettelegging,
- Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
- Alenearbeid,
- Arbeidstidens plassering og organisering,
- Bemanning,
- Kompetanse,
- Utforming av arbeidslokalene og tekniske l√łsninger,
- Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

I tillegg omfattes faktorer som vil påvirke håndtering av vold og trusselsituasjoner.

Analyse oversendes per PDF - og funnene presenteres digitalt av våre eksperter.

Dette er et godt grunnlag for refleksjon i ansattgruppen. 

C: Videregående program for ressurspersoner og ledere

12 moduler e-læring

 • Introduksjon
 • Arbeidsmilj√łlovens f√łringer
 • Aktuelle forskrifter av betydning
 • Sykefrav√¶rsreduskjon- og oppf√łlging ved vold og trusler
 • Planlegging og gjennomf√łring av √łvelse og trening ved risiko
 • 3 strategier for utvikling av sikkerhetskultur
 • Hvordan fremme psykologisk trygghet i hverdagen?
 • Krav til ledelse og lederskap
 • Fysisk sikkerhet
 • Teknisk sikkerhet
 • Viktigheten av rapportering og utvikling av tiltak
 • Gode strategier for ettervern

Programmet består av videoleksjoner, refleksjonsoppgaver og kunnskapstester. 

Det er også aktuelt for BHT, samt ansatte med oppgaver innen HR og HMS.

Motta tilbud p√• komplett kompetanseprogram for deres virksomhet som dekker alle arbeidsmilj√łlovgivningens krav

 • Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler p√• arbeidsplassen
 • Nettbasert risikokartlegging som dekker arbeidsmilj√łlovens krav
 • Eget program for ressurspersoner

" Arbeidsgiver skal s√łrge for at arbeidstakerne og deres representanter gis n√łdvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold "

Programmet dekker: 

 • Vurdering av risiko for vold og trusler om vold

 • ¬†Digitalt grunnkurs for alle ansatte med fokus p√• personlig sikkerhet

 • Kompetanseprogram for ressurspersoner for √• sikretrening gjennom √•ret

 

Praktisk informasjon

 • Faktura sendes ved bestilling
 • Etter bestilling vil vi dele informasjon om hvordan ansatte skal registreres
 • Deres¬†ansatte vil motta¬†personlig kursbevis etter gjennomf√łrt kurs

Tilgang i 12 måneder

 • Ved bestilling f√•r deres ansatte tilgang til digitale kurs i hele 12 m√•neder
 • Beskriv antall ansatte som trenger tilgang, slik at korrekt antall lisenser blir lagt inn
 • Om √łnskelig kan det legges til flere kurs

En ny måte å lære på

 • Kursene er utviklet med basis i kognitiv læringspsykologi spesielt for mågruppen
 • Modulene inneholder både tekst, video og illustrasjoner - utviklet fra bunnen av for å være en engasjerende måte å lære på

Metodikk som forebygger vold og trusler basert p√• arbeidsmilj√łlovens krav

Ole Andre Bråten i samtale med Anette Falkum

Har du andre sp√łrsm√•l?¬†

Ole Andre Br√•ten og Anette Falkum er tilgjengelige for √• besvare deres sp√łrsm√•l!¬†

De leverer gjerne ogs√• skreddersydde webinar ut fra deres √łnsker og behov.¬†