KONTAKT

 

Sikkerhetskultur handler om mennesker

" Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold"

For å bistå i dette arbeidet har Ole Andre Bråten og Anette Falkum satt sammen et helhetlig kompetanseprogram - med digitalt grunnkurs og nettbasert risikokartlegging som omfatter de temaene arbeidstakere og deres ansatte etterspør.

Funnene fra kartleggingen presenteres digitalt for virksomheten. For å kunne drive jevnlig øvelse og trening er det utviklet eget program for ressurspersoner - som også kan motta jevnlig veiledning fra Bråten og Falkum. 

Kompetanseprogram innen vold og trusler basert på arbeidspsykologisk kompetanse

Utviklet for deres virksomhet av Ole Andre Bråten og Anette Falkum

 • Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen
 • Nettbasert risikokartlegging som dekker arbeidsmiljølovens krav
 • Eget program for ledere og ressurspersoner

Bli en del av samtalen om sikkerhet i arbeidslivet

Ole Andre Bråten i samtale med Anette Falkum

A: Digitalt grunnkurs for alle ansatte

6 moduler e-læring

 • Introduksjon
 • Risikovurdering, mental forberedelse og stressmestring
 • Generelle risikofaktorer for vold og trusler på arbeidsplassen
 • Hvilke situasjoner øker risiko
 • Praktiske forebyggende tiltak
 • Etterreaksjoner, oppfølging og debriefing etter vold og trusler

Programmet består av videoleksjoner, refleksjonsoppgaver og kunnskapstester. 

Personlig kursbevis etter gjennomført kurs med 12 måneders varighet. 

B: Nettbasert risikokartlegging

Gjennomsnittlig svartid på 8 minutter

Følgende faktorer dekkes: 

- Arbeidets organisering og tilrettelegging,
- Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
- Alenearbeid,
- Arbeidstidens plassering og organisering,
- Bemanning,
- Kompetanse,
- Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
- Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

I tillegg omfattes faktorer som vil påvirke håndtering av vold og trusselsituasjoner.

Analyse oversendes per PDF - og funnene presenteres digitalt av våre eksperter.

Dette er et godt grunnlag for refleksjon i ansattgruppen. 

C: Videregående program for ressurspersoner og ledere

12 moduler e-læring

 • Introduksjon
 • Arbeidsmiljølovens føringer
 • Aktuelle forskrifter av betydning
 • Sykefraværsreduskjon- og oppfølging ved vold og trusler
 • Planlegging og gjennomføring av øvelse og trening ved risiko
 • 3 strategier for utvikling av sikkerhetskultur
 • Hvordan fremme psykologisk trygghet i hverdagen?
 • Krav til ledelse og lederskap
 • Fysisk sikkerhet
 • Teknisk sikkerhet
 • Viktigheten av rapportering og utvikling av tiltak
 • Gode strategier for ettervern

Programmet består av videoleksjoner, refleksjonsoppgaver og kunnskapstester. 

Det er også aktuelt for BHT, samt ansatte med oppgaver innen HR og HMS.

Motta tilbud på komplett kompetanseprogram for deres virksomhet som dekker alle arbeidsmiljølovgivningens krav

 • Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen
 • Nettbasert risikokartlegging som dekker arbeidsmiljølovens krav
 • Eget program for ressurspersoner

" Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold "

Programmet dekker: 

 • Vurdering av risiko for vold og trusler om vold

 •  Digitalt grunnkurs for alle ansatte med fokus på personlig sikkerhet

 • Kompetanseprogram for ressurspersoner for å sikretrening gjennom året

 

Praktisk informasjon

 • Faktura sendes ved bestilling
 • Etter bestilling vil vi dele informasjon om hvordan ansatte skal registreres
 • Deres ansatte vil motta personlig kursbevis etter gjennomført kurs

Tilgang i 12 måneder

 • Ved bestilling får deres ansatte tilgang til digitale kurs i hele 12 måneder
 • Beskriv antall ansatte som trenger tilgang, slik at korrekt antall lisenser blir lagt inn
 • Om ønskelig kan det legges til flere kurs

En ny måte å lære på

 • Kursene er utviklet med basis i kognitiv læringspsykologi spesielt for mågruppen
 • Modulene inneholder både tekst, video og illustrasjoner - utviklet fra bunnen av for å være en engasjerende måte å lære på

Metodikk som forebygger vold og trusler basert på arbeidsmiljølovens krav

Ole Andre Bråten i samtale med Anette Falkum

Har du andre spørsmål? 

Ole Andre Bråten og Anette Falkum er tilgjengelige for å besvare deres spørsmål! 

De leverer gjerne også skreddersydde webinar ut fra deres ønsker og behov.