TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlinekurs for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Modulbasert 40 timers HMS-kurs

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Dersom virksomheten har særlige risikoområder skal opplæringen være tilpasset dette.

Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Den bør legges til arbeidstiden, og deltakerne skal ha full lønn og fri fra sine vanlige oppgaver. Dersom opplæringen blir lagt i fritiden, skal det betales lønn som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg. 

Vår kurs gjennomføres modulbasert og gir en unik fleksibilitet. 

 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Arbeidsmiljøloven (AML)

 • HMS-forskriften

 • Verneombudets oppgaver og plikter

 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

 • Målrettet HMS-arbeid

 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

 • Psykososialt arbeidsmiljøe

 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging

 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

 • Internkontroll

 • Praktiske caser md refleksjonsoppgaver

Praktisk informasjon: 
 • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
 • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området
 • Dette er et spesialkurs utviklet spesielt for ledere, verneombud og tillitsvalgte som trenger dokumentert opplæring i HMS over 40 timer - og ønsker et modulbasert program. 
 • Det er også et kurs som anbefales for ledergruppen som en felles oppdatering

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 40 timer

Gjennomføring: Modulbasert

Kursleder: Ole Andre Bråten

Målgruppe: Ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg 

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen đŸ‘‰

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Sosial manipulering i cybersikkerhet: psykologiens rolle i digital ...

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljĂž?

Hva er forskjellen pÄ HR og organisasjonspsykologi?

Definisjon av organisasjonspsykologi

Spesialisering i organisasjonspsykologi

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post