Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlinekurs for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Modulbasert 40 timers HMS-kurs

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Dersom virksomheten har særlige risikoområder skal opplæringen være tilpasset dette.

Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Den bør legges til arbeidstiden, og deltakerne skal ha full lønn og fri fra sine vanlige oppgaver. Dersom opplæringen blir lagt i fritiden, skal det betales lønn som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg. 

Vår kurs gjennomføres modulbasert og gir en unik fleksibilitet. 

 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Arbeidsmiljøloven (AML)

 • HMS-forskriften

 • Verneombudets oppgaver og plikter

 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

 • Målrettet HMS-arbeid

 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

 • Psykososialt arbeidsmiljøe

 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging

 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

 • Internkontroll

 • Praktiske caser md refleksjonsoppgaver

Praktisk informasjon: 
 • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
 • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området
 • Dette er et spesialkurs utviklet spesielt for ledere, verneombud og tillitsvalgte som trenger dokumentert opplæring i HMS over 40 timer - og ønsker et modulbasert program. 
 • Det er også et kurs som anbefales for ledergruppen som en felles oppdatering

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 40 timer

Gjennomføring: Modulbasert

Kursleder: Ole Andre Bråten

Målgruppe: Ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg 

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Definisjon av organisasjonspsykologi

Spesialisering i organisasjonspsykologi

Hva er organisasjonspsykologi?

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post