Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt spesialkurs

Konflikthåndtering for uniformert personell (90 min)

Risikovurdering og beslutningstaking i første linje

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører uniformert personell, i ulike sektorer og bransjer. I dette digitale kurset presenteres nye strategier for praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpede krav. Faglig har kurset en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. 

Deres ansatte vil få innsikt i nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner i uniformert tjenester. 

Vi vil også arbeide med konkrete strategier for forhandling i krisesituasjoner - samt tilføre kompetanse i beslutningstaking i første linje. Ole Andre Bråten er en av Nordens fremste eksperter innen konflikthåndtering for uniformert personell - et tema der han bidrar både nasjonalt og internasjonalt. Kurset er tilgjengelig på engelsk. 

Dette digitale kurset er utviklet spesielt for ansatte som utfører uniformert tjeneste. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Konfliktnivå
 • Konflikthåndtering i den profesjonelle hverdagen
 • Risikovurdering
 • Erfaringer fra teoretisk og praktisk opplæring for uniformer personell
 • Målgruppe for kurset 
 • Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering
 • Evne til konflikthåndtering stiller krav til både relasjonell og faglig
  kompetanse 
 • Aktiv lytting – samspillet mellom verbal og nonverbal kommunikasjon
 • FBI-modellen for forhandling, hva kan vi lære av den? 
 • Faktorer som påvirker samhandling i konfliktsituasjoner
 • Evne og motivasjon til å oppfatte og vurdere et budskap
 • Relasjonskompetanse møter handlingskompetanse 
 • Mental forberedelse og teknikker for mentalt trening
 • Risikovurdering – tegn på aggressiv/voldelig atferd
 • Konfliktreduserende tiltak
 • Vær mentalt forberedt 
 • Bli bevisst på din mestringsstil
 • Valg av strategier og metoder for å håndtere vold og
  trusselsituasjoner
 • Stressmestring er nøkkelen til å håndtere konflikter
 • Hvordan kan kommunikasjon benyttes som verktøy for
  konflikthåndtering
 • Maktpyramiden for uniformert yrkesutøvelse
 • Fra tilstedeværelse til taktisk kommunikasjon
 • Situasjoner med lavt konfliktnivå 
 • Situasjoner med moderat konfliktnivå
 • Situasjoner med høyt konfliktnivå
 • Normalisering og prestasjon
 • Krevende å hjelpe 
 • Å utøve autoritet
 • Når vi har møtt aggressiv og voldelig atferd
 • Klar for nye oppdrag 
 • Gode former for normalisering 
 • Defusing 
 • Psykologisk debrifing 
 • Kollegastøtte
Praktisk informasjon: 
 • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
 • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området
 • Dette er et spesialkurs utviklet spesielt for ansatte i uniformert tjeneste eller med særskilte kontroll eller tilsynsoppgaver. Som del av dette kurset anbefales vår fysiske kursbok som litteratur til den enkelte. 

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 90 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Målgruppe: Ansatte som utøver uniformert tjeneste, samt ansatte innen HMS, HR, kvalitet og utvikling. Kurset er også aktuelt for andre som arbeider med kontroll og tilsynsoppgaver.

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Bråten har lang undervisningserfaring, bla fra Politihøgskolen der han i 5 år var faglærer og sensor innen tema som kommunikasjon og konflikthåndtering, politipsykologi, vitne- og avhørspsykologi og yrkesetetikk. Han har levert digital undervisning ved Handelshøgskolen BI, Oslo Met, NTNU, UiT Norges Arktiske Universitet mv.

Han har forsket på gissel- og kriseforhandling - og utviklet metoder for politiet publisert internasjonalt. I 2011 skrev han Politihøgskolens første fagbok i konflikthåndtering - som nå er oppdatert med fokus på risikovurdering og beslutningstaking for ansatte i første linje (Cappelen Damm Akademisk, 2022). Bråten har selv praktisk erfaring fra justissektoren - internasjonalt og nasjonalt, både fra internasjonal polititjeneste og norsk politi. 

Hn har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og konfliktforsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet sykepleier ved Edith Cowan University, Perth og Universitetet i Stavanger. Nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, sist som leder i spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus.

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Bli bevisst din mestringsstil - forebygg konflikter

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post