KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt spesialkurs for ansatte i justissektoren

Konflikthåndtering for ansatte i justissektoren

Risikovurdering og beslutningstaking i første linje

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i politi- og justissektoren, og er et økende problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og på sikt rettssikkerheten. 

I dette kurset presenterer vi nye strategier for praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpede krav. Deltakerne på kurset vil utvikle en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Her vil deres ansatte lære nye strategier med basis i forhandlingspykologi. 

  • Risikovurdering og beslutningstaking
  • Strategier for konflikthåndtering
  • Møte med fastlåste konflikter 
  • Kommunikasjonsstrategier 
  • Beslutningstaking 

Kurset tilbyr også nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt. Kurset er derfor særlig aktuelt for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig. Det passer også godt for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver ulike sektorer og bransjer. Kurset er også aktuelt kompetansepåfyll for ansattgrupper som ønsker kompetanse til å kunne løse fastlåste konflikter som de kan møte i sin arbeidshverdag.  

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 45 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

E-læringskurs eller webinar

 

Fagansvarlige

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Bråten har lang undervisningserfaring fra Politihøgskolen der han i 5 år var faglærer og sensor innen tema som kommunikasjon og konflikthåndtering, politipsykologi, vitne- og avhørspsykologi og yrkesetetikk. Han skrev i 2011 politiets første lærebok i konflikthåndtering - som nå er ute i oppdatert versjon. Han har forsket på spesialområder som gissel- og kriseforhandling - og utviklet metoder for politiet publisert internasjonalt. Bråten har selv praktisk erfaring fra justissektoren - internasjonalt og nasjonalt, både fra internasjonal polititjeneste i regi av FN og NATO - samt 10 år i norsk politi. 

Han har bred erfaring med kompetanseutvikling for alle deler av justissektoren. 

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og konfliktforsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet sykepleier ved Edith Cowan University, Perth og Universitetet i Stavanger. Nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, sist som leder i akuttmottak ved Oslo Universitetssykehus.  

Fysisk kursmateriell

Der ønskelig leveres " Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren: 
Risikovurdering og beslutningstaking i første linje" (Cappelen Damm, 2022) som fysisk kursmateriell. 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Skap en kultur for krisehåndtering

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Ole Andre Bråten besvarer hurtig deres henvendelse. 

Send e-post