LOGG INN

Ole Andre Bråten

 Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Bråten har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, UiO.

Som faglitterær forfatter - nasjonalt og internasjonalt, utvikler han verktøy og metoder i møte mellom forskning og praksis. Som rådgiver har han bred erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Bråten føler seg like hjemme i styrerommet - som han gjør sammen med ansatte i første linje. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Omtale og publikasjoner i fag og rikspresse som Aftenposten, Aktuell Sikkerhet, Ambulanseforum, Bergens Tidende, Brannmannen, Byggfakta, Cappelen Damm Akademisk, Dagbladet, Fagbladet, Fontene, Fædrelandsvennen, HMS-Magasinet, Hotellmagasinet, Institutt for Journalistikk, Journal of Organizational Psychology, Kommunal Rapport, Lederne, Ledernett, MEMU (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Navigere (Sjøfartsdirektoratet), NRK (Ekko + P2 Nyhetsmorgen), Personal og Ledelse, Sikkerhet (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon / Næringslivets Sikkerhetsråd), Sykepleien, Teknisk Ukeblad, Trygge Samfunn (Norsk Totalforsvars Forum), VG, Wiley-Blackwell mfl

Bli kontaktet av Bråten

Legg ved om du ønsker en samtale på telefon eller digitale kanaler. 

- Ledelse i krise med Ole Andre Bråten

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Håndbok i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den tar for seg hvordan du som enkeltperson kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy ledere kan benytte både før, under og etter krisen. Du vil få innsikt i psykologiske reaksjoner - og verktøy for effektiv kriseledelse som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet.

Boken tar også for seg hvordan vi kan håndtere langvarige kriser - og er slik et sentralt oppslagsverk for morgendagens ledere.

Under utgivelse - hold deg oppdatert

- Trygge oppvekst- og læringsareaner

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.

 Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Boken er også svært aktuell for ledere, ansatte med oppgaver innen HR og HMS, tillitsvalgte og verneombud i sektoren. 

Les mer og bla i boken

- Forebygging av vold og trusler for ansatte i helse- og sosialsektoren

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

 Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling. 

 

Les mer og bla i boka

- Krevende beslutninger i første linje

Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.

Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.

Boken er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver. Boken er også aktuell for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje. 

Les mer og bla i boken