TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Gjennom digitale kompetanseprogram for lovpålagte kurstema bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. 

 

- Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen for alle ansattgrupper 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold.

På kurset lærer deres ansatte: 

  • Risikovurdering, mental forberedelse og stressmestring
  • Generelle risikofaktorer for vold og trusler på arbeidsplassen
  • Hvilke situasjoner øker risiko
  • Praktiske forebyggende tiltak
  • Etterreaksjoner, oppfølging og debriefing etter vold og trusler

Grunnkurset i forebygging av vold og trusler om vold er levert fysisk for norske virksomheter siden 2008. Nå kan det gjennomføres digitalt i løpet av 45 minutter, med avsluttende kursbevis. Kurset består av engasjerende videoleksjoner - som gir deg kunnskapen de ansatte trenger. 

Les mer om digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen

Videregående kurs i håndtering av vold og trusler om vold for eksponerte grupper

Gjennom forskrift om utførelse av arbeid presenterte lovgiver 5 nye krav der ansatte kan møte vold og trusler om vold: 

  1. Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold.
  2. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.
  3. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Arbeidstakerne skal gis informasjon om rutiner for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.
  4. Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.
  5. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.


 For innsikt i alle deler av kravene har vi utviklet videregående digitale kurs for særlig eksponerte grupper, basert på omfattende forskning. 

Digitalt videregående kurs i håndtering av vold og trusler om vold for ansatte i helse- og sosialsektoren (90 min)

Les mer om dette kurset

Digitalt videregående kurs i håndtering av vold og trusler om vold for ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren (90 min)

Les mer om dette kurset

Digitalt videregående kurs i konflikthåndtering - risikovurdering og beslutningstaking for ansatte i justissektoren (90 min)

Les mer om dette kurset

Hvordan møte varslingsprosesser?

For virksomheter med mer enn 5 ansatte

Psykologiske faktorer kan forsinke varsling av kritikkverdige forhold. Dette online-kurset er utviklet av våre fagprofiler for å gjøre virksomheter i stand til både å varsle og behandle varsler på en objektiv måte, med høy etisk standard.

Les mer om kurset her

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Fleksibilitet og stødighet i møte med konflikter

Dette digitale kurset i konflikthåndtering på arbeidsplassen gir en innføring i hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved tilpassede kommunikasjonsteknikker. Det vil være fokus på hvordan du kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Les mer om kurset her