Kontakt

Et godt arbeidsmiljø der alle trives!

Gjennom digitale kompetanseprogram for lovpålagte kurstema bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. 

 

- Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold.

Grunnkurs i forebygging av vold og trusler - basert på arbeidsmiljølovens krav gjennomføres digitalt i løpet av 45 minutter, med avsluttende kunnskapstest og kursbevis. 

Dette kurset passer alle virksomheter der de ansatte kan møte vold og trusler - og er utviklet av noen av landets fremste eksperter på området. 

Online grunnkurs basert på arbeidsmiljølovens krav med kunnskapstest og kursbevis

Videregående kurs i vold og trusselhåndtering

Utviklet for ansattgrupper med særlige kompetansebehov. 

Videregående kurs for ansatte i helse- og sosialsektoren (90 min)

Les mer om dette kurset

Videregående kurs for ansatte i oppvekst- og utdanning (90 min)

Les mer om dette kurset

Videregående kurs for ansatte i justissektoren (90 min)

Les mer om dette kurset

Varsling på arbeidsplassen

For virksomheter med mer enn 5 ansatte

Psykologiske faktorer kan forsinke varsling av kritikkverdige forhold. Dette online-kurset er utviklet av våre fagprofiler for å gjøre virksomheter i stand til både å varsle og behandle varsler på en objektiv måte, med høy etisk standard. Vi må øve på varslingssaker. 

Les mer om kurset her

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Fleksibilitet og stødighet i møte med konflikter

Dette digitale kurset i konflikthåndtering på arbeidsplassen gir en innføring i hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved tilpassede kommunikasjonsteknikker. Det vil være fokus på hvordan du kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Les mer om kurset her