TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

 

 

 

 

 

 

 

For alle virksomheter

Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen (45 min)

Med arbeidsmiljøloven som bakteppe har konflikthåndtering vokst frem som et viktig fagområde i norsk arbeidsliv. I 2017 ble det innført skjerpede krav der det legges vekt på å verne ansatte som opplever de mest krevende konfliktene; de som møter vold og trusler som en del av arbeidshverdagen. For å møte kravene har vi utviklet et digitalt grunnkurs. 

Nå kan deres ansatte endelig få tilgang til et forskningsbasert, validert rammeverk for forebygging og håndtering av vold, trusler og trakassering.

Programmet bygger på arbeidsmiljølovgivningens krav og inngår i opplæringspakke som også omfatter kampanjemateriell, kursbevis og om ønskelig fysisk kursmateriell.

Kurset er utviklet spesielt for et digitalt kursformat.

I kurset får du en innføring i følgende: 

  • Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
  • Forebyggende tiltak på egen arbeidsplass, tilpasset arbeidsmiljølovens krav
  • Vurdere risiko ved person, arbeidssituasjon og praktiske konfliktforebyggende tiltak
  • Forebygging av og møte med voldelig og/eller aggressiv adferd
  • Etterreaksjoner, oppfølging og debriefing etter vold og trusler

Praktisk informasjon: 

  • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
  • Det er et eget bonuskurs i konfliktdempende kommunikasjon over 4 moduler
  • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 45 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Antall moduler: 6 

Personlig kursbevis: Ja

Målgruppe: Alle virksomheter der de ansatte kan møte vold og trusler om vold

Kursleder: Ole Andre Bråten

Fagansvarlige

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre fagartikler

Arbeidsliv - hvordan løse fastlåste konflikter?

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Sett av tid til etisk dilemmatrening

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Motta tilbakemelding innen 24 timer