Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

For alle virksomheter

Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen (45 min)

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Arbeidstakerne skal gis informasjon om rutiner for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.

Dette digitale grunnkurset gir en innføring i hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Det vil være fokus på hvordan du kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon der du kan møte vold og trusler om vold. 

Kurset er utviklet ut fra arbeidsmiljølovens krav og gir inngående innføring i risikofaktorer knyttet til vold og trusler om vold. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

  • Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
  • Forebyggende tiltak på egen arbeidsplass, tilpasset arbeidsmiljølovens krav
  • Vurdere risiko ved person, arbeidssituasjon og praktiske konfliktforebyggende tiltak
  • Forebygging av og møte med voldelig og/eller aggressiv adferd
  • Etterreaksjoner, oppfølging og debriefing etter vold og trusler

Praktisk informasjon: 

  • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
  • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 45 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Målgruppe: Alle virksomheter

Kursleder: Ole Andre Bråten

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre fagartikler

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Definisjon av organisasjonspsykologi

Hva er organisasjonspsykologi?

Bli bevisst din mestringsstil - forebygg konflikter

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post