TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-kurs

Varsling på arbeidsplassen

Hva kan du forvente i en varslingssak - og hvordan står du best mulig rustet i en granskningsprosess? Gjennom dette onlinekurset vil vi lose deg gjennom problemstillingene som er aktuelle for alle virksomheter med mer enn 5 ansatte. Du vil få grundig innføring i både de juridiske og psykologiske sidene av en varslingsprosess.

Du vil få nye perspektiv både på mottak av varsler og ledelse av utredningsprosesser.

Ved å tilby dette kurset for deres ansatte vil dere ikke minst kunne reflektere rundt hvordan man bygger og utvikler en åpen organisasjonskultur. En slik kultur kan forebygge kritikkverdige forhold i virksomheten. Gjennom kurset vil du møte etiske dilemmaer og utfordringer - slik at deres ansatte står sterkere rustet. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Hva bør en retningslinje for varsling inneholde
 • Rutiner for varsling og mottak av varsler
 • Hvordan bygge en transparent kultur

 • Juridiske perspektiv på varsling, herunder en gjennomgang av varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prinsipper for saksbehandlingen 

 • Vitne- og avhørspsykologiske perspektiv på granskningsprosesser

 • Hva er kritikkverdige forhold - og hvordan kan vi møte de

 • Yrkesetiske perspektiv

 • Modell for etisk refleksjon
Praktisk informasjon: 
 • Kurset er utviklet for virksomheter med mer enn 5 ansatte. Det er i tillegg aktuelt som faglig fordypning for alle ansatte innen HR og HMS-funksjoner 
 • Som del av kurset vil du bli invitert til etisk dilemmatrening - der du må ta stilling til ulike yrkesetiske caser
 • De ansatte har tilgang til kurset i 12 måneder

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 45 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Målgruppe: Virksomheter med mer enn 5 ansatte som har krav til retningslinjer for varsling

Kursleder: Ole Andre Bråten

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Bråten har lang undervisningserfaring, bla fra Politihøgskolen der han i 5 år var faglærer og sensor innen tema som kommunikasjon og konflikthåndtering, politipsykologi, vitne- og avhørspsykologi og yrkesetetikk. Han har levert digital undervisning ved Handelshøgskolen BI, Oslo Met, NTNU, UiT Norges Arktiske Universitet mv.

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og konfliktforsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet sykepleier ved Edith Cowan University, Perth og Universitetet i Stavanger. Nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, sist som leder i spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus.

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Sosial manipulering i cybersikkerhet: psykologiens rolle i digital ...

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Hvordan lykkes med teamutvikling?

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Definisjon av organisasjonspsykologi

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post