Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialkurs

Konflikthåndtering for ansatte i helse- og sosialsektoren (90 min)

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. Ole Andre Bråten og Anette Falkum er noen av Nordens fremste eksperter innen forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen.

De har en faglig tilnærming som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker.

Bråten og Falkum har holdt kurs, utviklet og ledet øvelse og treningsprogram for alle deler av helse og sosialsektoren - herunder NAV, utekontakter, kommunalt og statlig barnevern - legevakter, kommunale helsetjenester og helseforetak - psykisk helsevern og prehospitale tjenester.

Dette digitale kurset er utviklet spesielt for ansatte i helse- og sosialsektoren. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Vold og trusler som psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
 •  Hvordan øke sikkerhet og ivareta samhandlingen?
 • Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering
 • Aktiv lytting – samspillet mellom verbal og nonverbal kommunikasjon
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter, brukere, klienter og
  pårørende 
 • Hva påvirker evne og motivasjon til å oppfatte og vurdere et budskap?
 • Relasjonskompetanse og handlingskompetanse - samspillet i hverdagen
 • Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
 • Valg av strategier og metoder for å håndtere vold og trusselsituasjoner
 • Hvordan implementere nivåbasert konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren?
 • Når vi har møtt aggressiv og voldelig adferd – de alvorlige situasjonene
 • Når er det ønskelig med videre oppfølging etter arbeidsmiljøloven?
 • Gode former for oppfølging etter vold og trusler 
Praktisk informasjon: 
 • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
 • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området
 • Dette er et spesialkurs utviklet spesielt for ansatte i helse- og sosialsektoren
 • Som introduksjon til kurset blir du stilt i 3 scenario - der du må ta stilling til samhandling med kollegaer som kan bli utsatt for vold

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 90 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Kursleder: Ole Andre Bråten

Målgruppe: Ansatte i helse- og sosialsektoren, samt ansatte innen HMS, HR, kvalitet og utvikling

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder. Siden 2008 har han bistått virksomheter innen helse- og sosialsektoren. 

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Anette har lang erfaring fra helsesektoren.

 

Fysisk kursmateriell

Etter gjennomført digitalt kurs er det flere virksomheter som ønsker kursmateriell for videre fordypning.

Her tilbys "Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren: forebygging av trakassering, trusler og vold" - utgitt i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk i 2019 - fritt tilsendt. 

" Som ansatt i helse- og sosialsektoren er en mer utsatt for vold og trusler enn ansatte i politiet. Denne boka er et godt litterært tilskudd for å forebygge hendelser og innfri arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Innholdet er faglig og forskningsmessig solid fundert.

Forfatterne er fagfolk med lang erfaring innen feltet volds- og trusselproblematikk. Ole Andre Bråten har utdanning fra Forsvaret, Politihøgskolen og Psykologisk institutt. Han har bred undervisningserfaring på høgskole- og universitetsnivå. I tillegg driver han og medforfatter Anette Falkum, som er sykepleier med ledererfaring fra helse- og sosialsektoren, med forebyggende arbeid. De gir bistand til blant annet risikoanalyse, øvelse/trening, veiledning, kompetanseutvikling med mer.

Tungvektere til tross, boken er likevel lettlest. Den praktiske tilnærmingen er godt forfattet og engasjerer leseren. Den eksemplifiserer fallgruver man kan gå i, både psykologisk og mellommenneskelig sett, men også ved mangel på kompetanse og øvelse. Boken gir kunnskap, råd og eksempler ved alle disse sidene av det forebyggende og praktiske arbeidet.

Boken gir kunnskap om hvordan man kan jobbe forebyggende og helsefremmende. Den gir et godt teoretisk rammeverk, og har mål om å bidra til økt trygghet for ansatte i helsesektoren. Å øke kunnskapen vil kunne påvirke både trivselen på jobb, arbeidshelsen og sykefraværet.

Jeg skulle ønske boken ble pensum for alle studenter innen helse- og sosialfaglige studieretninger. Og dersom du jobber som sykepleier i et risikoutsatt felt, vil jeg anbefale at du leser den som en håndbok. Selv de som ha lang erfaring og mye kunnskap fra før, vil kunne lære noe nytt. "  Sykepleien 2020

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post