TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Innføring i HMS for ledere (AML & 3-5)

Ansatte med lederansvar har i følge arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Målet med kurset er at du skal få innsikt til å lede et inkluderende arbeidsliv med lavt sykefravær, høy produktivitet og effektivitet. Du vil også få praktiske lederverktøy i møte med konflikter, kriser, ulykker eller varslingsprosesser - alt knyttet til arbeidsmiljøloven. 

Kursbevis inkludert. 

Les mer om lovp√•lagt innf√łringskurs i HMS for ledere

40 timers HMS kurs 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Kurset er modulbasert med praktiske oppgaver -slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Les mer om lovpålagt 40 timers HMS-kurs for ledere

Forebygging av vold og trusler i virksomheten fra et lederperspektiv

Som arbeidsgiver for ansatte som møter vold og trusler om vold, pålegger arbeidsmiljøloven ansvar for å kartlegge risiko, tilby opplæring, øvelse og trening - samt iverksette konkrete tiltak for å redusere risiko, og følge opp ansatte etter vold og trusselhendelser. 

Dette kurset gir innsikt i hvordan virksomheten deres kan lykkes i det forebyggende arbeidet - fra kartlegging av risiko, øvelse og trening - til oppfølging av ansatte som har blitt eksponert for effektene av voldelig og truende adferd. Kurset bør gjennomføres sammen med verneombud og tillitsvalgte - samt tilbys arbeidsmiljøutvalg. 

Les mer om kurset som forebygger risiko for vold og trusselsituasjoner i virksomheten

Oppfølging av ansatte 

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Gjennom dette onlinekurset vil vi lose deg gjennom problemstillingene som er aktuelle for alle ledere med personalansvar - hvordan følge opp ansatte etter kriser? 

Les mer om dette kurset som forbereder deg som leder