TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlinekurs for ledere

HMS for ledere (AML §3-5)

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at du som leder kan dokumentere at du har fått opplæring i HMS-arbeid. I dette kurset får du den innsikten du trenger om helse, miljø og sikkerhetsarbeid  og praktiske lederverktøy du vil ha bruk for i arbeidshverdagen. Kurset avsluttes med en kunnskapstest - og utferdigelse av kursbevis. 

Modulene vil du få tilgang til i 12 måneder etter gjennomført kurs - slik at du kan benytte det som et oppslagsverk eller ved behov for videre fordypning. Målet med kurset er at du skal få innsikt til å lede et inkluderende arbeidsliv med lavt sykefravær, høy produktivitet og effektivitet. Du vil også få praktiske lederverktøy i møte med konflikter, kriser, ulykker eller varslingsprosesser - alt knyttet til arbeidsmiljøloven. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

 • Helse, miljø og sikkerhet som konkurransefortrinn
 • Arbeidsmiljøloven - fra bergverk til psykososialt arbeidsmiljø
 • Krav og forventninger til HMS-arbeidet
 • Støttespillere, rådgivere og kontrollører
 • Krav til fysisk arbeidsmiljø
 • Krav til psykisk arbeidsmiljø
 • Verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg
 • Krav til internkontroll og samarbeid med Arbeidstilsynet
 • Avviksregistrering, oppfølging av ansatte og etablering av psykologisk trygghet
 • Konflikthåndtering, varsling og granskningsprosesser
Praktisk informasjon: 
 • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
 • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området
 • Dette er et spesialkurs utviklet spesielt for ledere som trenger dokumentert opplæring i HMS
 • Det er også et kurs som anbefales for ledergruppen som en felles oppdatering
 • Som introduksjon til kurset blir du introdusert for tre tema der du må ta stilling til konkrete caser

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 45 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Kursleder: Ole Andre Bråten

Målgruppe: Ansatte med lederansvar, samt ansatte innen HMS, HR, kvalitet og utvikling. Kurset er også aktuelt for andre som ønsker oppfriskning innen helse, miljø og sikkerhet

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Bråten har lang undervisningserfaring, bla fra Politihøgskolen der han i 5 år var faglærer og sensor innen tema som kommunikasjon og konflikthåndtering, politipsykologi, vitne- og avhørspsykologi og yrkesetetikk. Han har levert digital undervisning ved Handelshøgskolen BI, Oslo Met, NTNU, UiT Norges Arktiske Universitet mv.

Han har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter og er en mye benyttet digital foredragsholder. Han leder virtuelle workshops, webinar og utviklet innovative e-læringsprogram. Han er også ekspert innen ny læringsteknologi og driver en rekke utviklingsprosjekter for å gi virksomheter tilgang til unike læringsprosesser. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og konfliktforsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet sykepleier ved Edith Cowan University, Perth og Universitetet i Stavanger. Nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, sist som leder i spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus.

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er opptatt av å tilføre kompetanse for å sikre gode beslutninger. 

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre artikler

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Sosial manipulering i cybersikkerhet: psykologiens rolle i digital ...

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

Definisjon av organisasjonspsykologi

Spesialisering i organisasjonspsykologi

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Telefon 458 68 117 

Send e-post