Tilbakemelding innen 48 timer

Hvordan jeg har det på jobb? Takk for at du spør!

Hvordan kan vi bidra til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon? 

Hvordan kan vi hjelpe å utvikle deres arbeidsmiljø?

Risikoen? Det snakker vi mye om. 

Vår persepsjon av risiko påvirker våre handlinger og valg i kritiske situasjoner. Ved å kartlegge risiko forstår vi hvordan vi vil handle - noe som gir verdifull informasjon, om vi møter kritiske hendelser hver dag eller sjelden står i slike situasjoner. Innsikt gjør oss tryggere. 

Hvordan kan vi hjelpe dere å vurdere risiko?

Våre verdier? Det er et vanskelig spørsmål når du stiller det slik. 

Våre verdier, normer og virkelighetsoppfatninger danner vår kultur - som utvikler seg i enhver organisasjon. Det er en grunn til at fokus på kultur er viktigere enn strategi - og at deres virksomhet bør sette temaet på dagsorden. 

Hvordan kan vi vurdere det viktigste vi har?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegging av arbeidsmiljø, risiko og kultur

Høstkampanje på kartlegging


Gjennom kartlegging og analyse bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. I høst inkluderer vi live digital feedback som del av våre kartlegginger. 

Kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko dekker lovpålagte krav. 

Vi hjelper dere å stille de viktige spørsmålene! 

Vi svarer innen 48 timer

Ønsker deres ansatte økt kompetanse?

Forhandlingspsykologi

Hver dag forhandler vi om goder, interesser og verdier. Dette er et kurs som tilfører et helt nytt perspektiv til deres ansatte - der vi går fra medvirkning til påvirkning! 

Les mer om kurset

Forberedt på endring?

Dette programmet har vært levert for grupper fra nød-og beredskap, til ansatte innen kontor og administrasjon. Er det ett kurs deres ansatte skal få med i år er det dette! 

Les mer om kurset

Bli bedre på kommunikasjon!

Her får deres ansatte lære hemmeligheten bak den profesjonelle samtalen - en kunnskap som frem til nå har vært tilgjengelig for politiets eksperter på intervjuteknikk. 

Les mer om kurset

Forebygg vold og trusler

Vårt grunnkurs som er levert virksomheter over hele landet er nå digitalt - og tilgjengelig for alle ansatte i deres virksomhet i opptil 12 måneder.

Les mer om kurset

HMS for ledere

Helse, miljø og sikkerhet er et konkurransefortrinn. Målet er at du skal få innsikt til å lede et inkluderende arbeidsliv med lavt sykefravær, høy produktivitet og effektivitet.

Les mer om kurset

Konflikthåndtering

Møter med konflikter er krevende - men god konflikthåndtering kan læres. Tilfør praktisk kompetanse for de ansatte med dette kurset! 

Les mer om kurset

Ta direkte kontakt

Du hører fra oss så raskt som mulig - senest innen 24 timer.

Våre fageksperter tilbyr også digital lederstøtte i pågående prosesser, eller veiledning til ansatte der det er behov for bistand innen organisasjonspsykologi eller HMS.

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og besvarer gjerne deres spørsmål! 

braten @ organisasjonspsykologisk.no

Eller benytt kontaktskjema her