Booking og rådgivning

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008

Vi tilbyr arbeids- og organisasjonspsykologiske analyser til bruk i rekruttering og seleksjon, læring og kompetanseutvikling, utvikling av organisasjonskultur, ledelse- og gruppeprosesser samt forbedring av psykososialt arbeidsmiljø.

Vi holder foredrag, workshop og seminar med bruk av de siste verktøy og anerkjente metoder for utvikling på individ, gruppe og ledernivå. Ledelse av komplekse kompetanse og utviklingsprosesser lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi bistår i utrednings- og forskningsprosesser med implementering av psykologiske verktøy og metoder i forhold til temaområder som samfunnsikkerhet, beredskap, beslutningstaking, risikovurdering, kommunikasjon, sikkerhetskultur, fysisk og teknisk sikring - utvikling og implementering av digitale strategier og verktøy.

Vårt arbeid er basert på forskningsbaserte tilnærminger, internasjonalt samarbeid og tett faglig dialog med ledene kompetansemiljø.