TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Organisasjonspsykologisk.no hjelpe bedrifter med √• forbedre sine prestasjoner og √łke trivselen til ansatte.

Her er noen av fordelene ved å bruke organisasjonspsykologisk.no i selskapet ditt:

1. √ėkt arbeidsproduktivitet:¬†

Vi kan hjelpe bedrifter med √• forst√• hvordan ansatte tenker og oppf√łrer seg p√• jobben, noe som kan bidra til √• √łke arbeidsproduktiviteten. Ved √• forst√• hva som motiverer ansatte og hva som kan skape hindringer for produktiviteten, kan vi hjelpe v√•re kunder med √•¬†iverksette tiltak for √• √łke effektiviteten.

2. Bedre psykososialt arbeidsmilj√ł:¬†

Vi kan hjelpe bedrifter med √• skape et mer positivt og trivelig arbeidsmilj√ł. Ved √• forst√• hva som skaper stress og frustrasjon blant ansatte, kan bedrifter iverksette tiltak for √• redusere disse faktorene og √łke trivselen til ansatte. V√•re r√•dgivere er eksperter i kartlegging og utvikling av psykososialt arbeidsmilj√ł.

3. Bedre rekruttering og utvikling av ansatte: 

Vi kan hjelpe bedrifter med √• rekruttere og utvikle ansatte p√• en mer effektiv m√•te. Ved √• forst√• hva som kreves for √• utf√łre ulike jobber, kan vi bist√• med √•¬†utvikle mer presise rekrutteringsprosesser og utviklingsprogrammer for √• sikre at de ansatte har de riktige ferdighetene og kompetansen. V√•re r√•dgivere har 15 √•rs erfaring med √• utvikle, fasilitere og lede organisasjonsutviklingsprosesser.¬†

4. Bedre kommunikasjon og samarbeid: 

Vi kan hjelpe bedrifter med √• forbedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom ansatte og mellom avdelinger. Ved √• forst√• hvordan kommunikasjon og samarbeid p√•virker prestasjoner, bist√•r vi v√•re kunder med tiltak for √• √łke effektivitet og prestasjon - selv i sv√¶rt krevende situasjoner.¬†

5. Redusert stress og √łkt tilfredshet:¬†

Vi¬†kan bidra til √• √łke forst√•elsen for work-life balansen og optimalisere overgangen til et hybrid arbeidsliv. I prosessen vil dere ogs√• √łke engasjement, trivsel og prestasjon.¬†

6. √ėke kompetanse i konflikt og kriseh√•ndtering

Alle konflikter opplever konflikter - enten internt eller eksternt. Interne konflikter oppst√•r som f√łlge av motsetninger mellom verdier, interesser eller personlige motsetninger. Eksterne konflikter oppst√•r ovenfor virksomhetens kunder, klienter, pasienter, elever eller andre grupper de ansatte forholder seg til. Samtidig opplever vi stadig flere kriser som p√•virker organisasjoner - b√•de globalt og lokalt.¬†

Vi er tilgjengelige for å bistå deres virksomhet. 

Seleksjon og rekruttering

Organisasjonspsykologi er vitenskapen om menneskelig atferd og kognisjon i arbeidsrelaterte sammenhenger. En viktig del av dette feltet er seleksjon - prosessen med √• velge de best egnede kandidatene for en stilling eller et prosjekt. Gode prosesser for seleksjon er avgj√łrende for √• sikre at en organisasjon velger de best egnede kandidatene for stillingene sine. Dette kan bidra til √• √łke produktiviteten, redusere sykefrav√¶ret og √łke ansattes tilfredshet og motivasjon. Det kan ogs√• bidra til √• redusere omkostningene ved √• ansette feil personer.¬†

Det finnes flere metoder som kan brukes i seleksjonsprosessen, inkludert intervjuer, tester og referansekontroll. Det er viktig √• velge metodene som er best egnet for den aktuelle stillingen og organisasjonen. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at prosessen er objektiv, rettferdig og ikke diskriminerende.

En viktig del av seleksjonsprosessen er √• utvikle tydelige kriterier for hva som er viktig for en bestemt stilling. Disse kriteriene kan v√¶re relatert til kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Dette kan bidra til √• sikre at alle kandidatene vurderes p√• en likeverdig m√•te og at de som velges til slutt har de beste forutsetningene for √• lykkes i stillingen. I tillegg til √• velge de riktige kandidatene, er det ogs√• viktig √• s√łrge for at de ansatte f√•r den oppl√¶ringen og st√łtten de trenger for √• lykkes i stillingene sine.

Dette kan bidra til √• √łke ansattes motivasjon og tilfredshet, og til √• redusere sjansen for at de velger √• forlate organisasjonen.

Gode prosesser for seleksjon kan bidra til √• √łke produktiviteten, redusere sykefrav√¶ret, √łke ansattes tilfredshet og redusere omkostningene ved √• ansette feil personer. √Ö ha tydelige kriterier og s√łrge for objektivitet, rettferdighet og ikke diskriminering er ogs√• viktig i prosessen.¬†

Vi bistår i alle deler av prosessen. 

Teamutvikling

Teamutvikling er en viktig del av √• skape et effektivt og engasjert arbeidsmilj√ł. Med organisasjonspsykologisk kompetanse kan vi hjelpe bedrifter med √• utvikle og forbedre sine team for √• sikre at de oppn√•r sine m√•l og leverer topp ytelse.

En av de viktigste aspektene ved teamutvikling er √• skape et team som er sammensveiset og har et h√łyt niv√• av samarbeid og tillit. Dette kan oppn√•s ved √• s√łrge for at medlemmene har en felles visjon og m√•l, og at de klare forventninger til hverandre og hvordan de skal jobbe sammen for √• n√• disse m√•lene. Et annet viktig aspekt er √• s√łrge for at teamet har de rette ferdighetene og kompetansene for √• utf√łre sine oppgaver p√• best mulig m√•te. Dette kan gj√łres ved √• s√łrge for at teammedlemmene f√•r den oppl√¶ringen og st√łtten de trenger for √• utvikle sine ferdigheter, og ved √• s√łrge for at teamet har tilgang til de verkt√łyene og ressursene de trenger for √• utf√łre sine oppgaver.

God kommunikasjon der alle teammedlemmene f√łler seg sett og h√łrt .r ogs√• viktig Dette kan oppn√•s ved √• s√łrge for at teammedlemmene har klare forventninger til hvordan kommunikasjon skal skje og ved √• s√łrge for at det er en √•pen og √¶rlig dialog i teamet.

Som r√•dgivere innen organisasjonspsykologi kan vi hjelpe bedrifter med √• utvikle og forbedre sine team ved √• jobbe tett med teamene for √• identifisere utfordringer og utvikle strategier for √• l√łse dem. Ved √• fokusere p√• √• skape et sammensveist team med h√łyt niv√• av samarbeid og tillit, ferdigheter og kompetanse og god kommunikasjon, kan vi hjelpe bedriften til √• oppn√• topp ytelse og n√• sine m√•l.

Vi har forsket på utvikling av effektive team og har lang erfaring med teamutvikling, som skreddersys i tett samhandling med oppdragsgiver.

Fordi samhandling ikke kommer av seg selv.

Ledelse og lederutvikling

Ledelse er prosessen med å lede en gruppe mennesker for å nå felles mål. Det er en kritisk faktor for å sikre suksess for en organisasjon, og det krever en kombinasjon av ferdigheter og kunnskap for å lede effektivt. Ledere må være i stand til å kommunisere klart, å sette og nå mål, å motivere og å ta beslutninger.

Lederutvikling er prosessen med å forbedre lederens ferdigheter og kunnskap for å hjelpe dem med å lede mer effektivt. Dette kan innebære å delta på kurs og seminarer, å lese faglitteratur, å delta i mentoring eller coaching, eller å jobbe med en lederutvikler. En viktig del av lederutvikling er å jobbe med personlige og profesjonelle mål. Dette kan innebære å jobbe med å forbedre kommunikasjonsevnen, å lære å håndtere stress bedre, eller å lære å ta bedre beslutninger. Ledere må også være i stand til å tilpasse seg endringer i organisasjonen og i bransjen for å kunne lede effektivt.

Lederutvikling er viktig for både individuelle ledere og organisasjonen som helhet. Det gir lederene muligheten til å forbedre ferdighetene sine og øke sin effektivitet, noe som igjen kan føre til økt produktivitet og suksess for organisasjonen. Det er også viktig å legge til rette for kontinuerlig lederutvikling, slik at lederne kan fortsette å lære og vokse gjennom hele karrieren. Våre rådgivere har selv erfaring som ledere, har forsket på ledelse og har lang erfaring med lederutvikling. 

En sentral del av våre lederutviklingsprogram i dag er nettbasert ledercoaching, der vi følger deres ledere gjennom 6 eller 12 måneders utviklingsprogram. I denne perioden løfter vi opp tema for både personlig og ledermessig utvikling. 

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er prosessen med å forbedre en organisasjons ytelse og effektivitet.

Dette kan inneb√¶re √• endre organisasjonsstrukturen, √• forbedre kommunikasjonsprosessene, √• √łke motivasjonen og engasjementet til ansatte, eller √• forbedre kulturen i organisasjonen. Organisasjonsutvikling er viktig for √• sikre at en organisasjon kan m√łte endringene i en stadig mer kompleks verden og fortsatt v√¶re konkurransedyktig.

V√•r ekspertise innen psykologi og menneskelig atferd gj√łr oss i stand til √• hjelpe v√•re kunder med √• forst√• og l√łse de utfordringene som kan hindre en organisasjons suksess. Vi arbeider med √• forbedre kommunikasjonsprosessene i organisasjonen, √• √łke motivasjonen og engasjementet til ansatte, og √• forbedre kulturen i organisasjonen.

Vi tilbyr ogs√• tjenester for √• hjelpe v√•re kunder med √• utvikle en strategi for organisasjonsutvikling, og vi arbeider med dem for √• implementere endringene p√• en effektiv m√•te. Vi hjelper ogs√• med √• m√•le resultatene av endringene for √• sikre at de faktisk f√łrer til √łkt ytelse og effektivitet.

Ved √• samarbeide med oss, kan v√•re kunder v√¶re trygge p√• at de har ekspertene som kan hjelpe dem med √• utvikle en organisasjon som er rustet for √• m√łte de utfordringene som ligger foran den og fortsette √• v√¶re konkurransedyktig.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å utvikle din organisasjon for fremtiden.

Krisehåndtering

Kriseh√•ndtering er en viktig del av organisasjonspsykologi, som kan bidra til √• beskytte b√•de den enkelte ansatte og organisasjonen mot negative konsekvenser av kriser. En krise kan v√¶re noe som en alvorlig hendelse, en naturkatastrofe eller en √łkonomisk nedgang, og kan ha alvorlige konsekvenser for organisasjonen og dets ansatte.

En viktig del av kriseh√•ndtering er √• ha en klar og forst√•elig plan for √• h√•ndtere kriser. Denne planen b√łr inkludere retningslinjer for √• identifisere kriser, prosedyrer for √• h√•ndtere kriser og kommunikasjonsplaner for √• holde ansatte, kunder og andre interessenter informert.

Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at alle ansatte er klar over planen og vet hva de skal gj√łre i en krise. Dette kan gj√łres gjennom regelmessige √łvelser og oppl√¶ring. Det er ogs√• viktig √• ha en kultur der kriseh√•ndtering er en del av hverdagen. Dette kan oppn√•s ved √• ha √•pen og √¶rlig kommunikasjon, ved √• ta kriser alvorlig og ved √• s√łrge for at ansatte f√łler seg trygge og forberedt p√• √• h√•ndtere en krise.

Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at ansatte som er ber√łrt av en krise, f√•r den n√łdvendige st√łtten og hjelpen de trenger.¬†

Ved √• ha en klar og forst√•elig kriseplan, s√łrge for at alle ansatte er klar over planen, ha en kultur der kriseh√•ndtering er en del av hverdagen og s√łrge for at ansatte som er ber√łrt av en krise, f√•r den n√łdvendige st√łtten, kan man bidra til √• redusere negative konsekvenser.

Vi er tilgjengelige for √• bist√• deres organisasjon - f√łr, under og etter kriser.¬†

Konflikthåndtering

Konflikter er en naturlig del av organisasjonslivet, og h√•ndtering av disse kan v√¶re avgj√łrende for √• sikre en effektiv og harmonisk organisasjon. Organisasjonspsykologi gir oss verkt√łyene vi trenger for √• forst√• og h√•ndtere konflikter p√• en effektiv m√•te.

En viktig del av konflikth√•ndtering er √• forst√• √•rsakene til konflikten. Dette kan v√¶re forskjeller i holdninger, verdier, m√•l eller interesser. Ved √• identifisere √•rsakene, kan man lettere finne en l√łsning som tilfredsstiller alle parter.

Det er ogs√• viktig √• ha en √•pen og √¶rlig kommunikasjon n√•r det gjelder konflikter. Dette betyr √• lytte til alle parter og √• v√¶re villige til √• diskutere og forst√• begge sider av saken. Dette kan bidra til √• redusere f√łlelser av mistillit og √łke muligheten for √• finne en l√łsning som tilfredsstiller alle parter.

Det er ogs√• viktig √• ha en konstruktiv tiln√¶rming n√•r det gjelder konflikth√•ndtering. Dette betyr √• se etter l√łsninger som ikke bare l√łser konflikten i det korte l√łp, men ogs√• forbedrer forholdet mellom de involverte parter og forebygger fremtidige konflikter.

Vi kan hjelpe dere med √• forst√• og h√•ndtere konflikter p√• en effektiv m√•te. Ved √• identifisere √•rsakene, ha en √•pen og √¶rlig kommunikasjon, ha en konstruktiv tiln√¶rming og ha god ledelse av prosesser kan man bidra til √• redusere f√łlelser av mistillit og √łke muligheten for √• finne en l√łsning som tilfredsstiller alle parter og forebygge fremtidige konflikter.

Vold, trusler og trakassering

Trakassering, trusler og vold p√• arbeidsplassen er alvorlige problemer som kan ha negative konsekvenser b√•de for den enkelte ansatte og for hele organisasjonen. Organisasjonspsykologi gir oss verkt√łyene vi trenger for √• forst√• og h√•ndtere disse problemene p√• en effektiv m√•te.

Trakassering, trusler og vold kan ha mange former, som verbale, fysiske, seksuelle eller sosiale, og kan ut√łves av kolleger, ledere eller kunder. Dette kan f√łre til en rekke negative konsekvenser, som redusert arbeidsmoral, √łkt sykefrav√¶r og h√łyere turnover. Det kan ogs√• f√łre til d√•rligere arbeidsmilj√ł, d√•rligere ytelse og d√•rligere omd√łmme for organisasjonen.

En viktig del av √• h√•ndtere trakassering, trusler og vold p√• arbeidsplassen, er √• ha en klar og forst√•elig policy for √• h√•ndtere dette. Dette b√łr inkludere retningslinjer for rapportering av hendelser, prosedyrer for √• unders√łke og h√•ndtere klager, og konsekvenser for de som ut√łver trakassering, trusler eller vold. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at alle ansatte er klar over policyen og vet hvordan de kan rapportere en¬†hendelse.¬†

Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at ansatte som har v√¶rt utsatt for trakassering, trusler eller vold, f√•r den n√łdvendige st√łtten og hjelpen de trenger for √• h√•ndtere dette. Dette kan inkludere tilbud om psykologisk hjelp og utvikling av kollegast√łttegrupper.

Vi kan¬†hjelpe med √• forst√• og h√•ndtere trakassering, trusler og vold p√• arbeidsplassen. Ved √• ha en klar og forst√•elig policy, s√łrge for at alle ansatte er klar over rutiner og instrukser, ha en kultur der trakassering, trusler og vold ikke tolereres og s√łrge for at ansatte som har v√¶rt utsatt for trakassering, trusler eller vold f√•r den n√łdvendige st√łtten, kan man bidra til √• redusere negative konsekvenser for den enkelte ansatte.¬†

Vi er tilgjengelig b√•de med kompetanseprogram for √• forebygge vold og trusler om vold - √łvelse og trening, samt med program for ettervern.¬†

Psykososialt arbeidsmilj√ł

Arbeidsmilj√łet er en viktig faktor for √• sikre at ansatte f√łler seg motiverte, engasjerte og produktive. Vi kan bidra til √• √łke trivselen, redusere sykefrav√¶ret og √łke lojaliteten hos ansatte.

Et av de viktigste aspektene ved arbeidsmilj√łet er √• s√łrge for at ansatte f√łler seg sett og verdsatt. Dette kan oppn√•s ved √• s√łrge for at ansatte har klare m√•l og forventninger, og at de har tilgang til de verkt√łyene og ressursene de trenger for √• utf√łre sine oppgaver p√• best mulig m√•te. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at ansatte f√•r tilbakemeldinger og anerkjennelse for deres arbeid.

Et annet viktig aspekt ved arbeidsmilj√łet er √• s√łrge for at det er et godt fysisk arbeidsmilj√ł. Dette kan gj√łres ved √• s√łrge for at arbeidsplassen er ergonomisk utformet, og at den har god belysning, ventilasjon og temperatur. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at arbeidsplassen er rent og ordentlig, og at den er tilrettelagt for √• redusere risikoen for skader og ulykker.

Et annet viktig aspekt ved arbeidsmilj√łet er √• s√łrge for at det er et godt psykososialt arbeidsmilj√ł. Dette kan gj√łres ved √• s√łrge for at det er et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom ansatte, og at det er et godt arbeidsklima preget av respekt og √•penhet. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at ansatte f√łler seg trygge og ikke utsatt for trakassering, trusler eller vold fra virksomhetens kunder eller brukere.¬†

Vi kartlegger, analyserer og utvikler arbeidsmilj√ł for kunder i ulike sektorer og bransjer.¬†

Varsling og granskningsprosesser

Klage- og varslingssaker er viktige mekanismer for √• sikre at en organisasjon opererer p√• en rettferdig og etisk m√•te. Det gir ansatte og andre interessenter mulighet til √• rapportere om mulige lovbrudd, uregelmessigheter eller uakseptable forhold som kan p√•virke organisasjonen. Vi¬†kan hjelpe bedrifter med √• h√•ndtere og l√łse klage- og varslingssaker p√• en profesjonell m√•te.

Det f√łrste trinnet i √• h√•ndtere klage- og varslingssaker er √• s√łrge for at det er et system p√• plass for √• motta og behandle klager og varsler. Dette kan gj√łres ved √• ha en klage- og varslingsprosedyre, og ved √• s√łrge for at det er tydelige retningslinjer for hvordan klager og varsler skal h√•ndteres. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at det er personer eller enheten som er ansvarlige for √• motta og behandle klager og varsler.

Det neste trinnet er √• s√łrge for at klager og varsler blir unders√łkt p√• en grundig og profesjonell m√•te. Dette kan gj√łres ved √• s√łrge for at det er en person eller enheten ansvarlig for √• unders√łke klager og varsler, og at det er tydelige retningslinjer for hvordan unders√łkelsen skal gjennomf√łres. Det er ogs√• viktig √• s√łrge for at unders√łkelsen gjennomf√łres p√• en objektiv og uavhengig m√•te.

Det tredje trinnet er √• s√łrge for at det blir gitt en tilfredsstillende respons til den som har klaget eller varslet. Dette kan gj√łres ved √• s√łrge for at den som har klaget eller varslet f√•r informasjon om hva som skjedde som en konsekvens av klagen eller varslet, og ved √• s√łrge for at det blir gjort tiltak for √• forhindre at lignende situasjoner skjer igjen.

Våre rådgivere har lang erfaring med varsling og granskningsprosesser. 

Kommunikasjonsrådgiving og trening

Kommunikasjon er en avgj√łrende faktor for √• sikre at en organisasjon fungerer p√• en effektiv og harmonisk m√•te. Organisasjonspsykologi gir oss verkt√łyene vi trenger for √• forst√• og forbedre kommunikasjonsprosessen i en organisasjon. En god kommunikasjon kan bidra til √• redusere stress og konflikter, √łke motivationen og samarbeidet, og dermed √łke organisasjonens ytelse og resultater.

En viktig del av kommunikasjonsprosessen er √• sikre at informasjonen som formidles er klar, presis og relevant. Dette kan oppn√•s ved √• bruke enkel og forst√•elig spr√•k, ved √• formidle informasjonen p√• en tidlig og √•pen m√•te, og ved √• s√łrge for at informasjonen n√•r frem til de som trenger den p√• riktig m√•te.

Det er ogs√• viktig √• legge til rette for √•pen og √¶rlig kommunikasjon i begge retninger. Ansatte b√łr f√łle seg trygge p√• √• kommunisere sine tanker, ideer og bekymringer, og lederne b√łr lytte til og ta hensyn til dette. Dette kan bidra til √• skape en kultur der konstruktiv feedback og konfliktl√łsning er en del av hverdagen.

I tillegg til interne kommunikasjonsprosesser, er det ogs√• viktig √• ha en god ekstern kommunikasjon. Dette kan bidra til √• √łke tilliten til organisasjonen fra kunder, investorer og andre interessenter, og dermed √łke organisasjonens omd√łmme og langsiktige suksess.

Således kan vi hjelpe dere å forstå og forbedre kommunikasjonsprosessen i en organisasjon. 

Vi er tilgjengelige når dere trenger kommunikasjonsrådgivning og trening. 

Ta kontakt med oss for å avtale en uforpliktende samtale

Vi tar kontakt innen 24 timer