TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt kurstilbud

Håndtering av emosjonelle belastninger ved vold og trusler på arbeidsplassen (45 min)

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført. Dette digitale kurset gir en innføring i hvordan deres virksomhet kan håndtere arbeidssituasjoner med vold og trusler om vold basert på arbeidsmiljølovgivningens skjerpede krav til oppfølging på en god måte. 

Kurset er like aktuelt for medarbeidere som møter denne type situasjoner og er et viktig tiltak for å redusere sykefravær da tiltak som reduserer emosjonelle belastninger omtales særskilt. Ansatte med ledersvar opplever kurset som særlig aktuelt da de mottar praktisk innføring i både defusing, psykologisk debriefing og psykologisk førstehjelp. 

I kurset får du en innføring i følgende: 

  • Arbeidsmiljølovgivningens krav
  • Hva kjennetegner arbeidssituasjoner som kan medføre emosjonelle belastninger
  • Gjennomgang av aktuelle psykologiske belastninger 
  • Individuelle strategier for økt mestring og kontroll
  • Hvordan implementere krav til oppfølging av ansatte etter vold og trusler 
Praktisk informasjon: 
  • Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten i hele 12 månedere
  • Etter gjennomført kurs utstedes automatisk kursbevis som dekker alle arbeidsmiljølovens krav på området 

Format: Onlinekurs

Innhold: Kombinasjon av pedagogiske virkemidler - som teori med videoleksjoner og praktiske refleksjonsoppgaver

Varighet: Totalt 45 minutter

Gjennomføring: Modulbasert

Leveres som e-læring og webinar

Målgruppe: Ledere, verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg

Kursleder: Ole Andre Bråten

Etter at den ansatte har gjennomført kurset har vedkommende tilgang til de ulike modulene for videre fordypning i 12 måneder

Fagansvarlige

 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, faglitterær forfatter og rådgiver. 

Erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Bråten er anerkjent som en av Nordens fremste eksperter innen temaet - der han har bistått ulike sektorer og bransjer i en årrekke. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder innen forebygging og håndtering av vold og trusler.

Bråten har lang erfaring med oppfølging av ansatte etter vold og trusler om vold.

I tillegg til å være sertifisert innen Critical Incident Debriefing fra Psykologisk Institutt, UiO er han forfatter av boken "Håndbok i krisehåndtering" som nå er ute i andre utgave på Cappelen Damm Akademisk. Der presenteres strategier og metoder for forebygging og håndtering av kritiske hendelser. Bråten har også  10 års erfaring fra Politiet - der han i mange år hadde verv som kollegastøtte ved Oslo Politidistrikt. 

Han er defor opptatt av å bidra med verktøy og strategier som tilfører beste mulige effekt. 

Anette Falkum er spesialist innen helse- miljø og sikkerhet, faglitterær forfatter og rådgiver.  

Siden 2010 har Falkum ledet organisasjonsutviklingsprosesser for virksomheter innen næringsliv og offentlig sektor. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å utvikle kunnskapsbaserte strategier og modeller knyttet til praktiske. Hun er engasjert i innovasjonsprosjekter for nye læringsmodeller og har bla vært deltaker på Google sitt inkubatorprogram i Norge. Hun er forfatter av en rekke fagbøker innen temaet. 

Falkum har lang erfaring fra helsesektoren, sist som leder i spesialisthelsetjenesten.  

 

Få tilbud på dette kurset for deres ansatte

Fyll inn e-post, telefon og antall ansatte - så mottar du tilbud som e-post og sms

 

Ofte stilte spørsmål

Få kursnyheter rett i innboksen 👉

Bli oppdatert når vi lanserer nye kurs

La deg inspirere av noen av våre fagartikler

Arbeidsliv - hvordan løse fastlåste konflikter?

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

5 råd for bedre beslutninger i ledergruppen

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Ta kontakt

Er det noe du lurer på angående dette kurset?

Ole Andre Bråten svarer deg hurtig! 

Send e-post